Tere. Tore, et siin oled!

Blogis anname ülevaate Arula küla tänastest tegemistest nii pildis kui sõnas.

28 november 2014

Ühtehoidev kodupaik 2014 Arula küla

 
Valga maavanem Margus Lepik tunnustas tänukirjaga Valgamaa MTÜ ja Väärt Kodupaik 2014 nominente
Üle-eestilise Ühisnädala käigus toimus Sangaste rahvamajas seminar «Märka Tegusaid Ühendusi», kus lisaks teadmiste jagamisele tunnustati Valgamaa MTÜ ja Väärt Kodupaik 2014 nominente. Kõik tunnustatud said maakonna kujutisega meene ning ruupori. Lisaks tunnustas maavanem Margus Lepik kõiki tänukirjaga, tuues välja just nende vabatahtliku tegevuse erinevates valdkondades.

Ühtehoidev kodupaik 2014 vääriliselt pärjati Arula küla. 
 Tegemist on Otepää valla külaga, mis tähistas sellel aastal oma 595. sünnipäeva. Sealne kogukond on väga aktiivne ja üksmeelne. Külaseltsil on oma blogi, mis kajastab põhjalikult küla ajalugu ja tänapäeva. Ilmunud on ka külaelu koolielu kajastav raamat.
Ürituse koraldasid SA Valgamaa Arenguagentuur ja MTÜ Valgamaa Partnerluskogu


Arula külast filmi vaata siit: www.youtube.com/watch?v=FRjKMoGGRj8

 Külapeoks telk

Meil on hea meel teatada, et maavanem otsustas toetada Kohaliku omaalgatuse programmile (KOP) esitatud taotlust. Saame kevadel peo pidada juba oma telgis.
 
MAAVANEMA KORRALDUS
28.10.2014
nr 1-1/2014/365

Kohaliku omaalgatuse programmi projektide rahastamine

Võttes aluseks regionaalministri 07.03.2014. a käskkirjaga nr 1-4/45 kinnitatud dokumendi
"Kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta programm dokument", 15.05.2014. a
käskkirjaga nr 1-4/93 kinnitatud dokumendi "Kohaliku omaalgatuse programmi 2014. aasta
vahendite jaotus ja kasutamise kord" ning kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku
hindamiskomisjoni 27.10.2014. a
koosoleku protokolli:1. Kinnitan kohaliku omaalgatuse programmile tähtajaga
01.10.2014. a laekunud projektide rahastamise vastavalt lisale 1 ja lisale 2

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Lepik

Meede 2 – Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
3. MTÜ Arula Külaselts
Telgi ja aktiivkõlari komplekti hange 1482,38
Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.