Tere. Tore, et siin oled!

Blogis anname ülevaate Arula küla tänastest tegemistest nii pildis kui sõnas.

21 august 2016

Soome Laiakivi - Otepää kõrgustiku suurim

Soome Laiakivi on taasavastatud ja muutumas matkajate meelisobjektiks. Mauri Mändoja, toetudes emeriitprofessor E.Pirruse ja akadeemik A.Raukase uuringutele, on koos tegusa maaomaniku A.Antonsiga, suure töö ära teinud. Kivi ümbruse on Soome talu tormimurrust puhastatud ja metsaservas ilutseb infotahvel. 

Mine ise ja vaata kui suur on Soome Laiakivi.

Soome Laiakivi on siia jõudnud jääajal kui Euroopat kattis kuni 2 km paksune jääkiht.
Soome Laiakivi kivimilisel koostisel - ei ole piisavalt selgeid erijooni, mis võimaldaks rahnu päritolukohta Soome kaljukivimite lähtealal täpsemalt määrata. Arvestades mandrijää üldist liikumissuunda Eesti territooriumil võib arvata, et kivi saabus Otepää alale otse üle Soome lahe umbes Tallinna - Loksa vahemikus. Ka Soome lõunakaldal paljanduvate kivimite seas puuduvad üheselt määratavad juhtkivimid. Igal juhul on Soome Laiakivi läbi teinud pika rännutee liikuva liustikujää sisemuses, millest annab tunnistust rahnu kõrge ümardumisaste ja välispinna siledus. Nende tunnuste valguses pakubki Soome Laiakivi erilist huvi, kui Otepää kõrgustiku suurim, sest nii suuri rahne on viimase jääaja jooksul jõudnud Lõuna-Eestisse üpris vähe.
Aastal 2001 algatati rahvusvaheline projekt optiliselt stimuleeritud luminestsentsnähtuste ja berülliumimeetodi kasutamisvõimaluste selgitamiseks mitmesuguste geoloogiliste ülesannete lahendamiseks. Arvestades rahnude viibimist otsese päikesevalguse mõjusfääris ja nende kestvat viibimist kosmilise kiirguse all.
Otsustati täpsustada, millal uuritavad rahnud liustikust välja sulasid. Soome Laiakivi juurest linnulennult umbes kahe kilomeetri kaugusel Äidu Rehekivi uuringud näitasid, et ümbruskond vabanes mandrijää kohutavast koormast - mis oli kohati 1500-2000 m paks - 13 031+-1037 aastat tagasi. Eesti alal kestis liustikumassi sulamine umbes 2000 aastat. Kogu Eesti territoorium vabanes mandrijääst lõplikult 11 100 aastat tagasi.
Sinililled ei valeta, aga päristõde on kivides.”
A. H. Tammsaare

Kombestikust minevikus Soome Laiakivi juures.
Ümbruskonna karjapoisid käisid Soome Laiakivi juures kiviveeretamise mängu, „katškiid“, mängimas. Pulmade ja muude pidustuste ajal käidi kivi juures ning räägitakse, et noorpaarid jalutasid ümber kivi.

Pärimuse jätja: Ivo Kongot

18 august 2016

Matk Struve kaare Simuna-Võivere baasjoonel

Head Struve kaare sõbrad!

Kutsume Teid laupäeval, 27. augustil matkale. Kohtume Simuna punktis kell 11. 
Rohkem infot:

Liivika Harjo koos perega Meegastemäel Arula punkti uurimas.