Tere. Tore, et siin oled!

Blogis anname ülevaate Arula küla tänastest tegemistest nii pildis kui sõnas.

25 veebruar 2015

Igihaljas lugu A. Kitzbergi sulest

Kellele ma ääle annass?

Küll jooseve ja sõidave na ringi
ja kuluteve raha, suud ja kingi.
Ja igaüits püüd puru silma aia,...
et muku esi jälle pukki saia!

Kik kiitve ennast, laitve tõisi vahvast,
ja keski see ei hooli maast ja rahvast.
Las minna krooni kurss ka nulli pääle,
kui iki annassime neile ääle!

Mis kasu on nüüd kennigi tost saanu,
et nuu om rahva vastakuti aanu?
Et üits om sots ja tõine enamlane
ja kolmas - kuri tiid mis nimeline.

Kik nema omma essitiile viitu,
kas lugegu end maa- või taivaliitu.
Ja tüü- ja rahvaerakonnalise
om üttemuudu - lüüdu inimese!

Kes rahva kasust kõneleva, trükva
ja esi muku valitsema tükva?
Nuu om vaja asjast iimal aia,
siss võiss ehk asjast tsugu asja saia.

 (A. Kitzberg, 1926)


 Meie küla mees skulptor Ferdi Sannamees jäädvustas A.Kitzbergi pronksi.

 Osa Arula lapsi käis Puka koolis. 1929. aastal tehtud VI kl pilt. 
A.Kitzberg kaabuga ees vasakul.

Pühajärve Kolgal enne Esimest maailmasõda on suvitanud August Kitzberg ehk Tiibuse Jaak, kelle lemmikpaigaks oli teeäärne suvitusmajake ehk Kitzbergi ait.