Tere. Tore, et siin oled!

Blogis anname ülevaate Arula küla tänastest tegemistest nii pildis kui sõnas.

08 juuni 2016

Struve - GPS-i vanaisa. Maailmapärand saab Valgamaal nähtavaks

  Meeldiv oli tõdeda, et meidki Arulast kutsuti Struvega seotud ürituste arutelule. Tänud Hillar Kalale, kes on võtnud südameasjaks suure juubeli tähistamise.
Tõrva Gümnaasiumis 13.05.2016 toimunud Teadlaste ja Spetsialistide Ümarlaud keskendus 200 aastat tagasi Lõuna-Eesti ajaloolistest keskustest (Tartust, Otepää, Sangaste, Helme, Paistu kihelkondadest) alguse saanud pika meridiaanikaare mõõdistamisele. 
Ajaloolased Lea Leppik ja Janet Laidla tegid huvitava sissevaate kahe sajandi tagustesse sündmustesse, samuti Struve enda põnevasse elukäiku. 
Astronoomiadoktor Tõnu Viik avas oma ettekandes Struve kaareloo olulisuse teaduses ja kultuuris, selle kinnistamise UNESCO poolt maailma kultuuripärandisse.
 Majandusteadlane Hillar Kala keskendus Struve kaare punktide sünniloole ja tänasele seisundile Lõuna-Eestis, konkreetsemalt Valgamaa „mägedel“. 
Pandivere entusiastid, turismiarendaja Aivar Niinemägi ja õpetaja Liivika Harjo rääkisid kaasakiskuvalt oma viimaste aastate tegemistest ja kogemustest Struve kaare säilinud Simuna ja Võivere punktide kasutamisel kodukoha turismi arendamiseks.

Teadlaste Ümarlaud „Struve kaar 200“ esitles oma värsket, esmakordselt eesti avalikkuse ette jõudvat uurimiskokkuvõtet Struve kaaresaaga algusaegadest – brošüüri „STRUVE JA EESTI TEE MAAILMA KULTUURIPÄRANDISSE 1816 – 2005“.

Järgnes huvitav, mitmekesine arutelu Struve kaare kui maailma kultuuripärandi objekti kasutamisvõimalustest 10 riiki hõlmava rahvusvahelise turismitee kujundamiseks. Valga maavanem Margus Lepik, Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Agu Kabrits, teadlased Hillar Kala, Lea Leppik, spetsialistid Tarmo Denks, Heili Kalbri, Eike Tasa, vallavanemad Tarmo Tamm, Monika Rogenbaum ja teised leidsid, et Valgamaal on oma viie Struve kaare tugipunktiga potentsiaali algatada Struve turismitee piiriülene, Lõuna-Eestit ja Põhja-Lätit ühendav pilootprojekt. Tehti konkreetseid ettepanekuid sellealase töö käivitamiseks koostöös Tartu Ülikooli, RMK, Valgamaa valdade ja koolide, samuti Vidzeme partnerite osalusel.
 Maavanem Margus Lepik tegi väärtusliku ettepaneku tähistada selle aasta 6. septembril Valgamaa päeva Struve kaare juubeli tähe all. 
 Hillar Kala poolt osavõtjate seas läbiviidud küsitlus näitas, et ligi pooled Ümarlauast osavõtjad (füüsilised ja juriidilised isikud) toetavad ideed luua Tartus Looduseuurijate Seltsi juures Struve maailmapärandiga seotud teabe- ja koostöökeskus (Struve Kaare Selts).

Ümarlaud pidas vajalikuks konkretiseerida käesoleval Struve kaare juubeliaastal Valgamaal kavandatavad lähiaja ettevõtmised.

Struve kaare tugipunktide märgistamine Valgamaal (võimalikud tähtajad ja vastutajad):